604 974 474 kontakt@kids-montessori.pl

Aktualności

 • ZABAWY SENSOPLASTYCZNE W ŻŁOBKU - "W marcu jak w garncu"

  Dodano: 2024-03-20
  ZABAWY SENSOPLASTYCZNE W ŻŁOBKU -

  Więcej
 • WARSZTATY PRZYRODNICZE W ŻŁOBKU - LOTOPAŁANKA

  Dodano: 2024-03-15
  WARSZTATY PRZYRODNICZE W ŻŁOBKU - LOTOPAŁANKA

  Więcej

AKTUALNOŚCI

Metoda MontessoriDodano: 2020-03-30
Metoda Montessori

„Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.”

Maria Montessori

Doktor Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet – lekarzy we Włoszech, a jednocześnie antropologiem i pedagogiem. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości i o różnym statusie finansowym. Całe swoje życie poświęciła misji odkrywania dziecka, jego potrzeb i możliwości.

Aktualnie, ponad sto lat po stworzeniu pierwszych domów dziecięcych przez Marię Montessori edukacja montessoriańska obecna jest na całym świecie, obejmuje okres od wczesnego dzieciństwa aż po wiek szkolny.

W autentycznej klasie Montessori w centrum uwagi znajduje się indywidualność dziecka. Każde dziecko obejmowane jest troską tak, aby czuło się prawdziwie niepowtarzalną młodą istotą, o kształtującej się osobowości i godną szacunku. Dziecko w klasie Montessori to nie wrzucony do grupy jej członek poinstruowany jak należy zrealizować plan lekcji, ale wolna istota odkrywająca otoczenie i materiał lekcji, odwołujący się do jego własnych zainteresowań i potrzeb.

montessori Otrębusy

Maria Montessori z dziećmi, 1951 rok.

Uważała, że dzieci w procesie wychowania powinny dążyć do samodzielności, powinny uczyć się koncentrować na swoich zadaniach, tylko dzięki temu będą w stanie uwierzyć we własne siły i możliwości, a wówczas z ufnością wejdą w świat dorosłych.

Metoda Montessori pomaga dzieciom i rodzicom w tym zadaniu. Jej podstawą jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka i wspieranie jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego i emocjonalnego.

Maria Montessori, 1933 rok.

Maria Montessori, 1933 rok.

W Metodzie Montessori istotne jest zapewnienie dziecku właściwego otoczenia, w którym może ono swobodnie pracować z wybranymi przez siebie materiałami.

Dzieci mają wrodzoną chęć do uczenia się, a przy tym nauka ich nie męczy, ale raczej zachwyca i czyni szczęśliwymi. Wykonywanie celowych prac przez dziecko pod przewodnictwem dorosłego prowadzi do rozwoju jego koncentracji i samodyscypliny.

Dziecko może pracować w zgodzie z własnymi możliwościami, we własnym tempie i w spokoju.

Zarówno rodzice jak i nauczyciele powinni umieć obserwować swych podopiecznych, starannie przygotowywać odpowiednie materiały i zadania, by wspomóc dzieci w chęci dążenia do rozwoju, a nie hamowania jej.

Montessori zauważyła, że dzieci w wieku od narodzin do szóstego roku życia są odkrywcami, którzy głównie wykorzystują swoje zmysły. Budują siebie i swój intelekt poprzez przyswajanie tego, co istnieje w ich otoczeniu – języka, zwyczajów, kultury, pojęcia piękna i religii.

Dlatego tak istotne dla rozwoju młodego człowieka jest właściwe przygotowanie otoczenia, które powinno charakteryzować się:

 • - prostotą, uporządkowaniem, dostępnością i rzeczywistością,
 • - dzieci muszą mieć zapewnioną wolność do pracy, ale jednocześnie powinny nauczyć się podążać według wyznaczonych zasad, które pozwolą im pracować indywidualnie lub w grupie,
 • - dzieciom powinno się zapewnić przystosowane dla nich atrakcyjne materiały, które wspierają odkrywanie świata i umożliwiają im rozwój niezbędnych umiejętności,
 • - w metodzie Montessori istnieją mieszane grupy wiekowe, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zdolności życia w społeczeństwie i uczyć się od siebie wzajemnie zgodnie z własnym tempem rozwoju.

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.”

Maria Montessori

facebook